MOSTRARI


Ampliar la portada

Ampliar la contraportada

 

CPE vol. 1 núm. 0

maig 1993

Número experimental, de circulació reduïda. Per a la portada vam fer servir una il·lustració d'un dibuixant americà que més endavant es va destacar per la furiosa persecució legal dels fans que publicaven obra seua en Internet sense autorització.

Taula

Iris per Carlos Mora

Incident a la perruqueria per Iussuf Almamlaka

Un diable de Tasmània per Carles Bellver

La mort és per a vosaltres per Carles Bellver

Coses vistes i oïdes per Emanuel Swedenborg per Julius Meinong

Poesía y autoaniquilación per Cristina Castelló

50 aniversari del descobriment, accidental, del LSD

Dossier Blade Runner

El llegat minuciós de Lichtenberg (citacions)


CPE maig 1993