Principal

Què és el blues?

O Déu parla sobre Muddy Waters

Potser el malentès més important sobre el blues és que aquest és simplement una oportunitat per a expressar tristesa o ira davant les injustícies de la vida. Jo estic ben segur que el blues conté aquestes emocions, i de fet és això el que és exactament, però conté a més a més elements essencials d'honestedat, humor i humilitat, i reflecteix, tot plegat, el principi global de dignitat. El blues no és una música sobre l'autocomapassió o l'autoindulgència, sinó sobre el coratge davant l'adversitat, la veritat de l'ànima i la noblesa de l'esperit en la seua infinita capacitat per a patir i refer-se exactament al mateix temps. Com, et preguntaràs, sé tot això? Perquè he escoltat tota la meua vida Muddy Waters i és això el que la seua música m'ha ensenyat.

—Eric Clapton