Principal

Llibres

Les edicions electròniques enllaçades en aquesta pàgina han estat preparades per mi, basant-me en els meus textos originals. He intentat incorporar-hi, sempre que ha estat possible, les correccions lingüístiques introduïdes per les editorials —procés en el qual dec haver-hi afegit noves errades. El resultat final només pot ser, per tant, responsabilitat meva.

Podeu baixar els llibres i utilitzar-los lliurement d’acord amb els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement-NoComercial. És a dir, només els usos que impliquen una transacció econòmica requereixen la meva autorització prèvia, però heu de reconèixer sempre la meva autoria.

També podeu trobar els fitxers dels llibres en diversos formats, incloent-ne el codi font, en el repositori següent de GitHub:

🧑‍💻 carlesbellver/etexts