Principal

Llibres

Opinions

Notes

  • Les edicions electròniques enllaçades en aquesta pàgina han estat preparades per mi, basant-me en els meus textos originals. He intentat incorporar-hi, sempre que ha estat possible, les correccions lingüístiques introduïdes per les editorials —procés en el qual dec haver-hi afegit noves errades. El resultat final només pot ser, per tant, responsabilitat meua.
  • Podeu baixar els llibres i utilitzar-los lliurement d’acord amb els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement-NoComercial. És a dir, només els usos que impliquen una transacció econòmica requereixen la meua autorització prèvia, però sempre s’ha de reconèixer la meua autoria.