Principal

Informació i contacte

Carles Bellver Torlà (Castelló de la Plana, 1967).

Contacte

Drets d'autor

D’acord amb la Ley de Propiedad Intelectual espanyola (RDL 1/1996, de 12 d’abril), la propietat intel·lectual d’una obra literària, artística o científica correspon a l’autor pel sol fet d’haver-la creada (article 1). La reproducció, distribució, comunicació pública i transformació de l’obra no es podran realitzar sense permís de l’autor (article 17).

La majoria dels textos i moltes de les imatges publicats en aquest blog són obra meva. Autoritze la seua reproducció, distribució i comunicació pública conforme als termes de la llicència Reconeixement-NoComercial de Creative Commons. És a dir, autoritze tots els usos que hom en vulgui fer, excepte els que s’encaminen a l’obtenció d’un benefici mercantil o una contraprestació monetària. Per a qualsevol ús de tipus comercial, és necessari contactar abans amb mi.

Recordeu, en tot cas, que sempre cal citar l’autoria i la font originals (article 14 LPI). Com m’hauríeu de citar? Amb el meu nom i cognoms i un enllaç al meu web: Carles Bellver Torlà.

Pel que fa als textos i imatges d’altres autors o autores que hagi utilitzat, es tracta de citacions, o són obres de domini públic o que s’han publicat amb llicències de Creative Commons, o altres llicències obertes, que autoritzen aquest ús. Sempre procure citar l’autoria i la font originals, incloent un enllaç quan és possible.