Principal

La imaginació surrealista d'En Pompeu Fabra

Selecció de Josep M. Chordà

Petits extractes d'imaginació surrealista del Diccionari General de la Llengua Catalana d'En Pompeu Fabra. Imprescindible que els llegiu fent un exercici d'abstracció i distanciament objectiu.


MISTERIOSOS

Aplicar
Posar esforç, atenció, etc., en l'execució d'alguna cosa. En X s'aplica molt: estudia de ferm
Atiar
Incitar de paraula o d'acció. Atiar l'ase a crits, a vergadassades. Li va atiar els gossos.
Atraçar
Fer anar (algú) a trobar-se amb algú a algun fi. Ell cercava un col·laborador i el vaig atraçar a X.
Capgirar
Fer cedir, fer canviar d'opinió (algú), canviar el curs (d'alguna cosa). X amb les seves prèdiques l'ha capgirat.
Capital
Un fons de riquesa acumulada, el diner que hom posseeix. X s'ha gastat les rendes i ara es menja el capital. X ha aportat el capital, Z hi posa el treball.
Casament
Acció de casar-se; l'efecte. El casament de la senyoreta X amb el fill del general.
Degenerar
Mudar-se en pitjor, perden en bones qualitats. Els costums han degenerat. Tot degenera./ Degenerar en, passar d'una manera d'ésser a una altra de pitjor. La llibertat degenera en llicència. La indulgència degenera sovint en feblesa. El refredat ha degenerat en bronquitis.
Desar
Retreure's en absolut d'intervenir, d'actuar, de figurar, etc., en alguna cosa. En X ja es pot desar: mai més no tornarà a jugar com jugava.
Habilitar
Fer (algú o alguna cosa) apte per a fer alguna cosa. Habilitar Na X per a pledejar.
Horriblement
D'una manera horrible. Un cadàver horriblement desfigurat.
Horror
Sentiment de repulsió profunda causada per la vista de quelcom de terrible, espantós, repugnant. Feia horror de veure'l. Veure'l així desfigurat: quin horror!

POÈTICS

Camper
El fons llis d'un objecte llistat, emmarcat. Una creu vermella sobre un camper d'argent.
Cantar
Celebrar amb cants. Cantem l'arribada de l'heroi. Cantem les seves victòries.
Despendre
Emprar. Prou paraules haveu despès, i les haveu ben bé despeses en va.
Divisa
La nostra divisa és "Avant i fora"
Dringadera
Dring continuat. La dringadera dels vidres de les finestres percudits per la calamarsada.
Emmirallar
Veure un objecte formada la seva imatge en un mirall. Els pins del voltant s'emmirallaven en l'aigua quieta de l'estany.
Follar
Prémer, aixafar, trepitjant. Avui farem la verema i demà follarem.
Inextingible
No extingible. Una flama, un amor inextingible.
A rodolons
Rodolant, tots van anar rodolant rostos avall.

RELIGIOSOS

Campió
El qui es consagra a la defensa d'una causa. Un campió de la fe.
Capellaner
De capellans, abundant en capellans. Vic és un poble capellaner.
Dejunar
Mentre ell s'afarta, els fills dejunen.
Dependre
Estar una cosa subordinada a una altra, formar-ne part, pertànyer-hi. Aquesta parròquia depèn d'una altra diòcesi.
Dimoni
Diable. Les temptacions del dimoni. Els dimonis de l'infern. Aquest xicot és un dimoni! Dimoni de xicot!
Divendres
El sisè dia de la setmana. Fa dejuni els divendes de Quaresma. Divendres dels Dolors o de Passió. Divendres Sant.
Dona
(Entre eclesiàstics) el breviari.
Emprar
Servir-se, utilitzar. La llotja dels genovesos, de la qual no s'empren des que és feta la llotja major, sigui donada als cavallers per a la capella de Sant Jordi.
Il·luminat
Membre de diferents sectes religioses com la fundada el 1776 per Weishaupt.

INDESXIFRABLES

Campar
Passar la vida com es pot. Té un campar mitgenc. Campar-se-la.
Deler
Passió que hom posa en una acció. Els gossos clapien flairant els rastres amb deler.
Demble
Manera habitual de procedir. No el conec prou: no li he pres el demble. Trobar algú de mal demble.
Demor
El fet de demorar o aturar en un lloc. Han fet llur demor prop de la ciutat.
Frisança
Neguit del qui frisa. Donar una granissada frisança.

MORALS

Enfangar
Ficar dins el fang. Viu enfangat en el vici.
Enervar
Privar de nervi, d'energia, fer feble, impotent. Enervat per les disbauxes, els excessos.
Flaquesa
Acció comesa per feblesa, esp. de la carn. Les flaqueses humanes. Va cometre una flaquesa imperdonable.

DEFINITIUS

Filosofia
Saviesa del qui sap suportar les vicissituds de la vida.

ALTRES

Cas
Fas bon cas si et cases del teu braç.
Cervell
Encèfal, massa nerviosa que ompli la cavitat del crani. Cervells de be, de moltó, de porc. Croquetes de cervell.
Derivació
Acció de derivar o de derivar-se. Obrar per derivació sobre el canar intestinal mitjançant purgants enèrgics.
Desbotar
Deixar anar bruscament, descarregar, allò que es porta dins. Aquest remei l'ha fet desbotar per dalt i per baix.
Destruir
Fer desaparèixer; posar fi a l'existència (d'alguna cosa). Destruir un imperi. Destruir el comerç d'un país. Destruir la felicitat d'algú, les seves esperances. Destruir els abusos. Destruir els microorganismes patogèni cs.
Dinosaure
Individu d'una subclasse de rèptils extingits.
Engrescar
Incitar, excitar algú a fer alguna cosa, desvetllar en algú l'entusiasme, el desig. El vam engrescar a venir a l'excursió. Aquella xicota l'ha sabut engrescar. No li calen gaires excitaments: s'engresca aviat.
Gínjol
Més trempat que un gínjol.
Glossitis
Inflamació de la llengua.
Jaguar
Mamífer carnisser (Felis onca) semblant a la pantera, que viu a Amèrica (de Texas al Paraguai).