Principal

Res Inexplicata Volans

Font: EL PAÍS

El Vaticà va publicar en 1997 un nou diccionari de llatí, el Lexicon. Recentis Latinitas. Aquesta obra, que culmina vuit anys de feina, inclou 15.000 neologismes sense els quals es feia difícil parlar del món d'avui a les encícliques.

Heus-ne ací una mostra:

 • Motocicleta Birota automataria
 • Ovni Res inexplicata volans
 • Playboy Iuvenis voluptarios
 • Shampoo (xampú) Capitilavium
 • Slalom Descensio flexuosa
 • Snob Novissimorum morum affectator
 • Solter Solitarius
 • Spot (anunci de televisió) Intercalatum laudativum nuntium
 • Spray (aerosol) Liquor nubilogenus
 • Stripteaser (qui practica l'striptease) Sui ipsius nudator
 • Tennis Manubriati reticuli ludus
 • Vídeo Instrumentum telehornamentis exceptorium
 • VIP (very important person, persona important, personalitat) Amplissimus vir
 • Voyeur Obscena observandi cupido
 • Wagon lit (cotxe-llit) Currus dormitorius
 • Western (pel·ícula de l'Oest) Fabula americae occidentalis
 • Water Cella intima
 • Whisky Vischium