Principal

Amb el cul a l’aire: okupes legals

Font: EL PAÍS
Data: 5/11/1998

Quan John Evans va intentar posar la clau al pany, va comprovar que no podia obrir la porta i que a la casa vivia una altra família, que es va presentar com els nous propietaris de l'habitatge.

Després d'anar a l'advocat, es va assabentar que la casa que havia comprat a Sitio de Calahonda (Mijas), a la Costa del Sol, havia eixit a subhasta pública després que la Caja General de Ahorros de Granada iniciara els tràmits per cobrar un deute d'unes 150.000 pessetes contret per John Robert Evans i la seua muller, Catherine Mary, quan van comprar un electrodomèstic.

Per culpa d'aquest error administratiu John Evans ha perdut la casa, que va ser embargada i subhastada per fer front al deute. Segons l'advocat, el procés va fer via -els fets passaren el 30 de gener d'enguany- i l'embargament es va anotar al Registre de la Propietat, i després el jutge va subhastar la casa "i encara no podem entendre com es pot traure a subhasta una casa que no pertany a la persona a la qual se li reclama el deute".

Com que el problema no es va solucionar, John Evans -que viu a Londres- va presentar una demanda civil als jutjats de Fuengirola contra el registrador, la caixa d'estalvis, el subhaster i els vertaders deutors, que es troben en parador desconegut. Demana una indemnització de 10 milions de pessetes en conceptes de danys i perjudicis per fer front a les despeses legals, sanitàries (la seua esposa pateix una depressió) i també per cobrir les despeses que ha generat llogar una casa a la Costa del Sol i els viatges que ha hagut de fer per resoldre aquest assumpte.