Principal

L’ordre dels cognoms, qüestió d’ordre públic

Font: EL PAÍS
Data: 30/1/1998

Una parella de Pamplona va intentar en 1997 que la seua filla portara el cognom de la mare en primer lloc. A l'hospital no van tenir cap problema, però al Registre Civil el funcionari els va esmenar la inscripció invertint l'ordre dels cognoms. La parella va presentar una sol·licitud de correcció d'errors, però la jutge la va denegar. Llavors van recòrrer a la Direcció General dels Registres i del Notariat, depenent del Ministeri de Justícia, que tampoc no els va donar la raó.

El punt final l'ha volgut posar ara el Defensor del Poble, segons el qual no s'hi pot fer res ja que el règim dels cognoms familiars "constitueix un principi d'ordre públic" que afecta l'organització social "i queda sostret al joc de l'autonomia de la voluntat de les parts."

Paradoxalment el Codi Civil permet als fills canviar l'ordre dels cognoms en complir els 18 anys.