Principal

La Terra s'aprima

Font: EP
Data: 3/5/2000

Una prova experimental determina que la Terra pesa sis trilions de tones menys del que pensàvem.

Investigadors de la Washington State University han fet pública una nova estimació de la constant gravitatòria universal G, que ara queda fixada en 6,673901011, amb un un grau d'incertesa de només un 0,0015%. Això té com a conseqüència que la massa total del planeta Terra es reduïsca fins a 5.972 trilions de tones, per davall dels 5.980 que constaven fins ara als llibres de text.

No és cap menudesa: aquests sis trilions de tones equivalen més o menys al pes de tots els éssers vius que poblen la Terra. Si les repartírem només entre els éssers humans tocaríem a mil milions de tones cada un.

Per efectuar el càlcul de la constant G els científics han fet servir una versió modificada de la balança de Cavendish original, amb la qual es va fer la primera estimació fa dos cents anys. El nou aparell es podria descriure com una complexa i psicodèlica combinació de plataformes i esferes giratòries d'alta precisió.

Altres constants fonamentals com la de Planck o la velocitat de la llum es coneixen millor, cosa que permet determinar el diàmetre de la Terra o la distància entre la Terra i la Lluna amb una incertesa de tres escassos centímetres.