Principal

La cervesa que es perd als bigotis

Font: EFE
Data: 28/2/2000

Segons un estudi de l'empresa Guinness cada any es llancen a perdre més de 90.000 litres de cervesa d'aquesta marca que queden impregnats als bigotis dels consumidors. I això, només al Regne Unit.

La quantitat exacta de Guinness absorbida anualment per les vellositats facials és de 92.479 litres. Això equivaldria a uns 700.000 dòlars o 120 milions de pessetes.

L'autor de l'informe, el dermatòleg Robin Dover, encara ha filat més prim: ha calculat les pèrdues econòmiques en funció de la tipologia dels bigotis (mesura, forma, densitat, etc.). El model anomenat Noel Edmonds, el més espès, comporta al consumidor unes pèrdues anuals de 36,64 dòlars (unes 6.000 pessetes).