Principal

La meva mili: tres mesos de servei civil com a renovador d'adhesions. Tenir la cartilla en regla era ineludible. Nosaltres facilitàvem el tràmit.