Principal

Li explica les virtuts terapèutiques de l'arsènic, avui sovint oblidades, i en acabat li'n proporciona un flascó. Dos colpets a l'esquena.