Principal

Un costum atàvic, tampoc no calia fer-se'n creus. Eren les festes patronals i les celebraven així, estovant el primer foraster que passava.