Principal

A. B. Danvers fastiguejat Espanya franquista després que no reeixí a adquirir crani d'un ciclop pel preu excessiu exigit pel propietari.