Principal

Els carrers cremaven, la calçada amb resplendor blavosa, les voreres amb foc roig viu. Per a eixir em posaria calcer de sola gruixuda.