Principal

Gasolinera abandonada carretera d'Alcora convertida per extremistes templers en dipòsit clandestí 17 kl àcid bòric, dia D més prop.