Principal

Tu i jo ens trobàvem sempre en palauets romàntics, davant d'estanys en tardors de somnis vagues. Te m'apropaves de gairell inadvertida.