Principal

Em desperten els trucs i la pesanta que s'esmunyeix sota el llit, com sempre que es materialitzen els malsons que em provoca.