Principal

Li ofereixen una caixa de fusta, li diuen que conté l'ànima perduda del seu avi. Per esnobisme, per curiositat, per avorriment, la compra.