Principal

La tortuga és un animal infernal. En compren una partida per poblar un estany i es fiquen pertot, la casa, el cotxe. Provoquen un accident.