Principal

La tecno-maçoneria del TED

[…] Les conferències TED són sermons, i les “idees que val la pena difondre” que s’hi sostenen són l’evangeli. Anar a Long Beach (costa 7.500 dòlars) és un viatge exclusiu a la Meca; TEDActive és el primer nivell d’apreciació de segona mà, similar a veure una relíquia religiosa en un estoig de vidre. I aquests vídeos, apreciats pels intel·lectuals i de vegades prou encomanadissos per a fer-se virals entre la població general, són la versió actualitzada del Club 700, l'enormement influent programa de televisió de Pat Robertson que és una pedra angular del tele-evangelisme […]

📎 Beyond televangelism: inside TED’s new gospel.

Amb relació a Sugata Mitra (TED Prize 2013 = un milio de dòlars), recomane també: