Principal

Silenci, deliri, mentides?

Una manera de minar els monopolis dels mitjans de comunicació social és negar-se a contribuir a l’economia comunicativa en què es basen: no generar senyals explotables, romandre en silenci, i preguntar-se com es podria desenvolupar això com a resposta en comú […] Tenint això en compte, aquest article es demana si es podria generar una política mediàtica basada en les potencialitats del silenci, de parlar en llengües, i de confiar en els recursos del llenguatge metafòric, en lloc d’aprendre a parlar o escriure de maneres més susceptibles de codificar.

📎 Caroline Bassett, Silence, delirium, lies?