Principal

The lego world of William S. Burroughs

Les seves històries són confabulacions dels seus somnis, de la seva vida fantàstica i de la seva vida real, entrellaçades amb una immensa profunditat i estranyesa i humor negre. Aquesta qualitat, la idea que puguis reordenar el món com un nen reordena els blocs de construcció de marca Lego, es va estendre des de la seva escriptura cap a la seva vida quotidiana.

📎 Joseph L. Flatley sobre William S. Burroughs (en The cult of Cthulhu: real prayer for a fake tentacle).