Principal

Francesos o marcians

Pareixia imaginar, pobra dona, que els francesos resultarien molt similars als marcians.

—H. G. Wells, The War of the Worlds