Principal

Michel de Montaigne: escriure sobre un/a mateix/a

Aquesta idea —escriure sobre un/a mateix/a per crear un mirall en què altres persones reconeguen la seva pròpia humanitat— no ha existit sempre. S’havia d’inventar. I, a diferència de moltes invencions culturals, es pot rastrejar fins a una sola persona: Michel Eyquem de Montaigne […]

—Sarah Bakewell (font: 📎 Brain Pickings).