Principal

đź“Ž The Internet With A Human Face

Transcripció d’una conferència de Maciej Cegłowski. Crítica de la cultura del món en línia. La Internet registra i recorda massa coses: Bug or feature?

La resposta de Google és: desperta, avi, això és la nova normalitat. Però tot el que estan fent és intentar traslladar un error d'Internet al món real i dir que és un avenç.

Pots disfressar un error i dir que és una funció. També pots posar una merda de gos al congelador i dir que és un gelat. Però la gent pot tastar la diferència.