Principal

đź“Ž Why Women Have More Childhood Memories Than Men

Els investigadors estan trobant evidències preliminars que les dones són millors a evocar records, especialment autobiogràfics. Les dones i les dones joves tendeixen a evocar aquests records més ràpidament i amb detalls més específics, i alguns estudis han demostrat que aquests records tendeixen a ser més precisos, també, comparats amb els dels homes i homes joves. I hi ha una explicació per a això: podria deure's a la manera de parlar els pares i mares amb les filles, en comparació amb els fills, quan els infants estan desenvolupant les habilitats memorístiques.