Principal

L’“avaluació de la qualitat” és un ritu burocràtic revestit d’aparença científica. Una caiguda en la numerologia.