Principal

—Senyor, com mor un hom quan és privat de la consolació de la literatura?

—Pot morir de dues maneres —va contestar—, de petrificació del cor o d’atròfia del sistema nerviós.

—Kurt Vonnegut, Cat’s Cradle.