Principal

📎 SPIEGEL Interview with Slavoj Zizek

Déu meu, qualsevol cosa menys Popper! En aquest sentit, encara sóc marxista, perquè el que és important per a mi és la infraestructura de llibertat inherent a les institucions. Els especialistes —idiotes en el sentit original de la paraula— tenen cura de trobar solucions a problemes concrets. A l’intel·lectual li preocupa fer preguntes de maneres noves i reflexionar sobre les condicions socials per a exercir les llibertats civils personals. En el seu assaig “Què és la il·lustració”, Kant diferencia els usos de la raó privats i públics. Això és avui més rellevant que mai. Per a Kant, l’ús públic de la raó significava un pensament lliure a part de qualsevol pressió política o religiosa, mentre que l’ús de la raó al servei de l’estat és privat. La nostra lluita d’avui, i això inclou WikiLeaks, és mantenir viu l’espai públic.