Principal

Les càpsules espacials no eren el sistema més elegant de transport dissenyat per l’home, però resultaven del tot imprescindibles en les tasques de construcció i manteniment en el buit. Normalment les batejaven amb noms de dona, potser perquè les seves personalitats de vegades eren lleugerament impredictibles. El trio de la Discovery eren Anna, Betty i Clara.

—Arthur C. Clarke, 2001, una odissea de l’espai (1968).

Açò també ho va encertar Clarke: l’any 2001, i el 2017, continuem sent molt masclistes.