Principal

En el enjambre

En el enjambre. Encara no tinc clar si Byung-Chul Han em pareix un farsant o un profeta. Crec que moltes de les seues afirmacions de fet són més que qüestionables, fins i tot literalment falses, però algunes poden servir com a crit d'alarma. Presenta, també, intuïcions i imatges interessants, brillants: l'smartphone com a rosari o confessionari mòbil; la fe en les dades (“dataisme”) com a dadà digital; etc.

En aquest sentit és típicament filosòfic. Enraona sobre temes que no sempre coneix a fons i de vegades encerta. No per casualitat, sinó per geni o intuïció. Perquè és molt intel·ligent.