Principal

Resum ràpid del llibre blanc de la CEOE sobre l’educació

  1. Les universitats públiques no haurien de promoure estudis en àrees de coneixement que el president de la patronal ignora i se sent molt a gust ignorant. Tant s’hi val filologia etrusca com metafísica xinesa o modelització matemàtica.
  2. Les universitats públiques s’han de limitar a formar els professionals que els empresaris realment existents creuen necessitar a hores d’ara. Així podran tornar a escandalitzar-se d’ací a uns anys, i criticar una altra vegada les universitats públiques, quan necessitin altres tipus de professionals que no havien sabut preveure, i no en trobin.
  3. Que altres països formin experts en qüestions especialitzades o abstractes i que en treguin profit si volen. Que innovin ells!
  4. Els pares (o les mares?) de famílies riques tenen dret a creure que decideixen sobre el tipus d’educació que empreses privades proporcionaran als seus fills. I sobre la destinació dels imposts que paguen les famílies assalariades, que han de servir per a finançar negocis en el sector educatiu, entre d’altres negocis privats. Els poders públics no són ningú per a decidir sobre l’educació que hauria de tenir tothom.

Fonts: