Principal

📎 No, Facebook Did Not Panic and Shut Down an AI Program That Was Getting Dangerously Smart

A mesura que s'acostumaven a parlar l'un amb l'altre, aquests dos bots van anar perfilant un llenguatge privat. Ja només s'entenien entre ells i per tant no passaven el test de Turing, ni servien per a gran cosa.

Quan Facebook va posar a parlar entre ells aquests dos bots mig intel·ligents, informa FastCo, els programadors es van adonar que havien comès l'error de no incentivar-los a comunicar-se mitjançant regles de la llengua anglesa comprensibles per als humans. En els seus intents d'aprendre l'un de l'altre, els bots van començar a xarrar en clau. Tot i que pot resultar esgarrifós, no era més que això.