Principal

D’escoles i adoctrinaments — Xavier Diez

Catalunya ha fet la seva pròpia evolució com a democràcia occidental (i capitalista) d’acord amb paràmetres continentals […] El sistema educatiu, contràriament al que molts pensen o somien, no té la capacitat de modelar els marcs mentals dels nostres alumnes.