Principal

Oh, cadena de blocs, aquest “registre global” descentralitzat que proveeix el marc de treball de criptomonedes com el bitcoin (i també, aparentment, milers de vídeos explicatius, i una quantitat semblant de plans de negoci d'empreses emergents).

📎 Wired