Principal

đź“Ž Computer latency: 1977-2017

Gairebé tots els ordinadors i dispositius mòbils que la gent compra avui dia són més lents que els models habituals d’ordinadors dels anys 70 i 80. Els ordinadors de taula per a jocs amb baixa latència i l’iPad Pro poden entrar en la mateixa gamma que les màquines ràpides de fa trenta a quaranta anys, però la majoria de dispositius disponibles per a la venda ni tan sols s'hi aproximen.