Principal

Són les cadenes de blocs els nous registres akàixics?

Wikipedia:

En la teosofia i l'antroposofia, els registres akàixics són un compendi de tots els esdeveniments, pensaments, paraules, emocions i propòsits humans que hagin tingut lloc en el passat, present o futur. Els teòsofs creuen que estan codificats en un pla d'existència no-físic conegut com a pla eteri. Hi ha relats anecdòtics, però no evidència científica, sobre l'existència dels registres akàixics. Akaixà (ākāśa आकाश) és el mot sànscrit per a 'èter' o 'atmosfera'. Així mateix, en hindi, akash (आकाश) significa 'cel' [tant en el sentit físic com en l'espiritual].

Cercant amb Google:

Etc.