Principal

Salvador Espriu i la Sinera de Lovecraft

Els ambients de la vella Nova Anglaterra —sempre els mateixos— i la seva Sinera, reeixidíssims. I allò de tornar, d'una història a una altra, als mateixos temes, i fins i tot als mateixos éssers fabulosos i a la mateixa bibliografia maleïda, fa molt bonic i enllamineix a llegir-lo.

—Salvador Espriu, sobre els contes d'H. P. Lovecraft, en una carta a Joan Perucho el 24 d'octubre del 1961 (citada en Julià Guillamon, Joan Perucho, cendres i diamants, p. 314).