Principal

Normalment imaginem un àtom com si fos una bola de billar; seria millor d’imaginar-lo com un fantasma…

—Bertrand Russell, Iniciació a la filosofia (trad. Jordi Solé Tura; edició original 1927).

(Potser la intuïció de Leibniz no anava tan desencaminada?)