Principal

Aquestes màquines no són éssers pensants que pensen per nosaltres

Hem inventat computadores per estalviar-nos els problemes de computar. Aquestes màquines no són éssers pensants que pensen per nosaltres, sinó més aviat dispositius que produeixen els resultats dels càlculs sense que ningú literalment calculi o pensi […] No ens cal témer que les nostres màquines ens superin pensant —tot i que podríem ben bé témer que ens portin a deixar de pensar per nosaltres mateixos.

—Peter Hacker sobre Wittgenstein, en Ray Monk and Frederic Raphael (eds.), The Great Philosophers (2000).

Cfr. Luciano Floridi: “La intel·ligència artificial consisteix a dissociar la resolució de problemes de qualsevol necessitat de ser intel·ligent”.