Principal

📎 Chatbots are saints

Tot i que els chatbots s’han presentat com un mitjà per a la humanització del llenguatge de les màquines —una manera d’adaptar els ordinadors al món humà— l’objectiu real de tot plegat ha estat mecanitzar el llenguatge humà per tal de portar l’humà més plenament al món de la màquina. Només aleshores Silicon Valley pot complir la seva missió de capturar la totalitat de l'experiència humana com a dades que les màquines poden llegir i monetitzar.