Principal

📎 Hervé Falciani: «Les criptomonedes són l’evolució natural dels paradisos fiscals»

…ha advocat per un sistema que separe la gestió de la identitat privada de l’àmbit econòmic mitjançant un mecanisme de pseudoidentitat. «Separar i localitzar les dades és important per al nostre benestar i economia, no poden estar mesclats perquè trauen profit de la nostra informació. Cal aprofitar la tecnologia però no podem deixar que s’aprofite de nosaltres», ha apuntat.