Principal

La falta de continuïtat és un problema que les organitzacions tenen en comú amb els serials de ficció. Ignorar el que va passar o es va fer abans perquè —raó o excusa— ho van escriure uns altres guionistes. S’arreglaria amb bons arxius i ganes de repassar els guions anteriors.