Principal

Memoirs of a Midget

Walter de la Mare, Memoirs of a Midget. Una novel·la extraordinària que hauria d’haver llegit fa molts anys. I Miyazaki podria haver-ne fet una pel·lícula. Epíleg interessantíssim d’Angela Carter. M.: Midgetina, Metaphor, Myself.