Principal

đź“Ž John Mullan: The origins of the Gothic

La ficció gòtica va començar com una broma sofisticada. Horace Walpole va aplicar per primera vegada la paraula "gòtic" en el subtítol d'El castell d'Otranto (1764). Significava més o menys “bàrbar”, així com “procedent de l’edat mitjana”.