Principal

đź“Ž Lying in a foreign language is easier

Els científics [de la Universitat de Würzburg] creuen que aquestes troballes reflecteixen els “efectes antagònics de la distància emocional i de la càrrega cognitiva”. "Basant-se en la hipòtesi de la càrrega cognitiva, s’hauria esperat un major esforç per a dir la veritat i mentir en un idioma estranger, amb un esforç més pronunciat per a mentir", diu Kristina Suchotzki. Les dades suggereixen que l’augment de l’esforç cognitiu és responsable de la prolongació de les respostes vertaderes en la llengua estrangera.