Principal

📖 Kazuo Ishiguro, No em deixis mai. Paràbola de la mortalitat? I també de la docilitat humana i de l'avantatge que suposa per a l'explotació d'unes persones per altres. I de la fragilitat de qualsevol esforç merament caritatiu, ni tan sols alliberador.