Principal

đź“Ž This new blockchain-based betting platform could cause Napster-size legal headaches

Però, tot i la por que l’augment de “mercats d’assassinat” pugui inspirar assassinats reals, el problema més urgent que presenta Augur és una altra cosa completament diferent… “Si no hi ha un intermediari molt concret, és a dir, una empresa o grup de persones que gestionen el mercat, com s’hi apliquen les lleis i s’evita que es produeixi aquesta activitat?”