Principal

đź“Ž Online Bettors Know If Psychology Studies Will Replicate

Mentre portava a terme les seves proves experimentals, l'equip del SSRP [Social Sciences Replication Project] gestionava també un "mercat predictiu": una borsa en la qual els voluntaris podien comprar o vendre "accions" dels vint-i-un estudis, basant-se en com de reproduïbles els semblaven. Van reclutar dos-cents sis voluntaris: una barreja de psicòlegs i economistes, estudiants i professors, cap dels quals no estava involucrat en el SSRP. Cadascun va començar amb cent dòlars i podia guanyar-ne més apostant correctament per estudis que eventualment tinguessin èxit.